Vår Ekonomiska förvaltare

 PWC I Umeå

http://www.pwc.se/sv/kontor/umea.jhtml

Vår kontaktperson är Jennifer Persson jennifer.persson@se.pwc.com och nås på

telefonnr. 010-212 47 50

Det är till henne man kan ställa frågor angående vår ekonomi, t.ex  frågor kring avgiftsinbetalningar (hyra)

Styrelse