Vad händer...........

Vi har några projekt på gång:.

  • Vi håller på med att införa ett "tagsystem" för bokningar av tvättstugepass, bastu och kvartersgård. Även soprummen kommer att styras av "taggar" med automatiska dörröppnare. Det innebär att våra "nyckelpersoner" slipper ansvaret.
  • Till våren ska våra söderfasader få färg
  • Ventilationsaggregaten på radhusen ska bytas ut.
  • Duschutrymmet i Bastun ska få sig en rejäl ansiktslyftning

Nyheter

Tillägget till hemförsäkringen som kallas bostadsrättstillägg ingår numera i föreningens försäkringsavtal med IF Skadeförsäkringar gällande från 2012-05-14.

 

Ni kan säga upp era tilläggsförsäkringar med era försäkringsbolag. 

 

Observera att det bara gäller tilläggsförsäkringen.