Vad händer...........

Ute gymet på plats på baksidan av kvartersgården. Information om användning finns vid informationstavlan i entrén kvarterslokalen tillsammans med nycklar  till ställningen.

Nyheter

Tillägget till hemförsäkringen som kallas bostadsrättstillägg ingår numera i föreningens försäkringsavtal med IF Skadeförsäkringar gällande från 2012-05-14.

 

Ni kan säga upp era tilläggsförsäkringar med era försäkringsbolag. 

 

Observera att det bara gäller tilläggsförsäkringen.