Vad händer...........

Vi har några projekt på 

  • Arbeten med att förändra våra bilplatser kommer att påbörjas slutet av maj månad.

Nyheter

Tillägget till hemförsäkringen som kallas bostadsrättstillägg ingår numera i föreningens försäkringsavtal med IF Skadeförsäkringar gällande från 2012-05-14.

 

Ni kan säga upp era tilläggsförsäkringar med era försäkringsbolag. 

 

Observera att det bara gäller tilläggsförsäkringen.