Uteplatser i marknivå

Inglasning av balkonger och uteplatser

Vi har tidigare tagit beslut att enbart godkänna skärmtak som är utformad så att man håller sig inom och under "balkongens ramar" utan att göra ingrepp på balkongkonstruktionen.

 

Till att glasa in sitt skärmtak eller balkong har vi tidigare beslutat att inte ge vårt godkännande. Anledningen till beslutet var att vi blev avrådda av våra tekniska förvaltare eftersom att föreningen skulle bli ansvariga för det utvändiga underhållet samt att utformningen skulle variera och ingrepp i fasad och balkong kunde ske på ett felaktigt sätt.

 

Nu river vi upp det beslutet eftersom att det har kommit ett så pass bra förslag att styrelsen ger sitt godkännande om man håller sig till förslaget.

Man kan ta hjälp av de ritningar som vi har på vår hemsida (kommer snart).

 

För skärmtak behöver man inget bygglov, men styrelsen vill att ni har grannens tillåtelse. För inglasning av uterum och balkong krävs det däremot bygglov eftersom att fasaden förändras. Det bygglovet söker och bekostar medlemmen själv. OBS! Vid inglasning av uterum måste man kryssa rutan för bygganmälan och kvalitetsansvarig.

Man behöver också grannens intygande (tillåtelse) och det kan, om man har en 2: a mitt i längan, behövas 5 st intyg som ska skickas in till byggnadskontoret. Till ansökan ska man bifoga ritningar. situationsplan och detaljritning. Exempel

 

 

Här får också medlemmen skriftligen intyga vem som är kvalitetsansvarig för bygget och oftast är det den sökande. I bygglovet finns också att man ska ha föreningens godkännande, och de handlingarna skickar kommunen till oss.


OBS!

 Det ska förtydligas att föreningen inte tar på sig något ansvar för kvalitetsbrister på konstruktion av uterum eller inglasningen av balkong i framtiden, föreningen tar heller inte på sig något ansvar för underhåll nu eller i framtiden. Det ansvaret ligger helt på ägaren av bostadsrätten.

 

I dagsläget är det en kostnad på 3300 kr för uterum och 2600 kr för balkong. Det tillkommer ingen moms eftersom att den är momsbefriad.

Läs mer om av avgifter på nätet: Bygglov