Vår Ekonomiska förvaltare

 Aspia i Umeå

https://www.aspia.se/kontakt/umea/

Vår kontaktperson är
Patrik Hansson  patrik.hansson@aspia.se 
Linn Eriksson  eriksson.linn@aspia.se            010 212 99 12

Det är till dom man kan ställa frågor angående vår ekonomi, t.ex  frågor kring avgiftsinbetalningar (medlemsavgifter)

Styrelse