Föreningens ekonomiska förvaltare

Aspia i Umeå


Kontakt

Våra kontaktpersoner är
Mira Blohm Hagman  010-213 06 42 
Sandra Holfeldt          010-212 69 05

Det är till dem man kan ställa frågor angående vår ekonomi, t.ex  avgiftsinbetalningar (medlemsavgifter).

Mer information finns på Aspias hemsida https://www.aspia.se/kontakt/umea/

Styrelse