Vår Ekonomiska förvaltare

 PWC I Umeå

http://www.pwc.se/sv/kontor/umea.jhtml

Vår kontaktperson är
Jennifer Persson jennifer.persson@aspia.se  010-212 47 50
Linn Eriksson  eriksson.linn@aspia.se            010 212 99 12

Det är till henne man kan ställa frågor angående vår ekonomi, t.ex  frågor kring avgiftsinbetalningar (hyra)

Styrelse