Föreningens utomhusmiljö

Information från Utegruppen

Vilken uppgift har vi?

Som engagerad i Utegruppen hjälper vi bland annat styrelsen med förslag och underlag för beslut och närvara vid olika besiktningar med vaktmästare som rör vår utomhusmiljö. Vi är engagerade i föreningens utomhusplanering. 

Vår uppgift är också att vara lyhörda för förslag på trevliga träffar för föreningens medlemmar och planera inköp till gårdsstädningar.

Om du har förbättringsförslag eller frågor om gårdarnas utomhusmiljö kan du vända dig till någon av oss i utegruppen. Vi välkomnar initiativtaganden som gynnar vår gemensamma utomhusmiljö. 

Sammankallande för gruppen är Suzanne Zingmark, Snipgränd 49. 

Vårstäddag 21 maj 2022

Dag:             Lördagen den 21 maj
Tid:               Kl. 10.00
Plats:            Samling utanför kvartersgården.
Reservdag:   Söndagen 22 maj kl. 10.00.
 
Vi samlas utanför kvartersgården för att med gemensamma krafter göra det fint. Föreningen bjuder på kaffe, saft, smörgås och något sött.
Denna vårstäddag har vi fyra fokusområden. Dessa områden prioriteras och vi gör dem tillsammans i grupper. Grupper bestäms när vi ses, men fram till dess kan du fundera på vilken grupp du vill tillhöra

Fokusområde 1
Tork- och mattställningar bakom kvartersgården. Bakom vår kvartersgård finns två torkställningar och en mattställning. Stolparna till dessa ställningar har satt sig och behöver riktas om. Tvättlinorna är gamla och behöver bytas ut. Material för detta finns att hämta utanför kvartersgården.

Fokusområde 2
Grönområdet vid Södergårdens släpvagnsparkering kommer ängsblomster att sås. Fröer, områdespinnar (plogpinnar) och band för avspärrning finns att hämta utanför kvartersgården.  

Fokusområde 3
Grönområdet framför kvartersgården, dvs. gräsmattan mellan gårdarna där fotbollsmål och boulebanan finns, ska krattas och sopas ren från grus och skräp. Städning av skräp från träddungen ska även göras. Krattor, räfsor, säckar m.m. finns utanför kvartersgården. OBS! Grus samlas ihop i skottkärror och hälls över i sandlådorna vid soprummen avsedda för grus.

Fokusområde 4
Nyplantering av träd och buskar på Södergården samt flytt av vinbärbuske från Södergården till Norrgården. Material för detta finns utanför kvartersgården.
 
Utöver dessa fokusområden krattas och sopas gräsmattor, häckar, sandlådor m.m. på våra gårdar så att vi får vårfint och en trevlig utomhusmiljö att vistas i.
 
Vi ses! 

Container 16-30 maj 2022

Eftersom vi inte har någon hantering av grovsopor i våra soprum och heller ingen tömning av det, ställer vi som tidigare år, ut en Container vid Södergårdens parkering. (Vi har ju bara brännbara hushållssopor och sortering av förpackningar i våra soprum).
I containern kan det mesta förutom trädgårdsavfall, farligt avfall, elektriska produkter och batterier slängas. Felsorterat material, enligt ovan, kommer att belasta föreningen ekonomiskt.
 
Containern är enbart avsedd för oss som bor i vår förening. Det är en förmån och en service för oss som har svårt att ta sig till någon av återvinningscentralerna. 
 
Containern kommer att vara uppställd 16 - 30 maj.