Vi ingår i Utegruppen

Susanne Zingmark (sammankallande)  Snipgränd 49
Mats Lundström                 Snipgränd 9
Solveij Strand Sohlberg     Snipgränd 63
Angelika Westergård         Snipgränd 129   
Elias Johansson                Snipgränd 149  
Nils Lindgren                     Snipgränd 151
    

Vad planerar vi?

Vi bejakar bifallna motioner och planerar för att verkställa dessa efter vintern.