Vid fakurering

Orgnr 716415-2147
 

Brf Snipan

Till Ansvarig för kundreskontra/ faktureringsansvarig
Påminnelse! Vi har bytt fakturaadress

Samtliga fakturor som i dagsläget adresseras till enheter/avdelningar inom
Brf Snipan
organisationsnummer 716415-2147
skall adresseras enligt nedan.

Följande adress skall framgå i adressfältet på samtliga fakturor

Brf Snipan
Fack 123
Box 3037 831 03 Östersund

Leveranssätt
1. E-faktura
För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor som t.ex. Svefaktura eller Peppol ber vi er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan

Vår elektroniska identifierare (GLN-nr) för e-fakturor är: 7367164152147
VAN-operatör: Scancloud AB (Addett)

2. Mailad PDF-faktura
Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. OBS! En faktura per PDF fil.
PDF-fakturor skickas till: 123@faktura.scancloud.se

3. Pappersfaktura
I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni från ert affärssystem inte kan ställa om till E-faktura eller mailad PDF skickar ni fakturor till adressen ovan.
OBS! Endast fakturor skickas till dessa adresser. All annan post adresseras istället direkt till oss på adress:

Villkor Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Ej heller undantag från räntelagen godkännes.
Hur kommer jag igång?
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående alternativ så kontaktar ni vår samarbetspartner Scancloud AB,
via mail till edi-relations@scancloud.se
.
Tekniska frågor ställs till Scancloud Support på telefon 08-23 23 18 eller mail edisupport@scancloud.se
Vid övriga frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till:
Linn Eriksson Brf Snipan 010-212 99 12 eriksson.linn@aspia.se
Med vänliga hälsningar

Brf Snipan