Ordinarie ledamöter

Ordförande

Christoffer Nordholm


Sekreterare

Mikael Lindqvist
 

Ledamöter
Maria Wedin 

Jan Lindgren
Ralph Lindberg

Suppleanter

Kenneth Johansson
Elena Gustafsson
Urban Gregorsson
Robert Arnell

Valberedning

Vakant
Vakant

Föreningens revisorer

För PWC:                            Marcus Sandberg

Brf Snipans Ordinarie:        Sten Bergmark
Suppleant:                          Vakant