Ordinarie ledamöter

Ordförande

Christoffer Nordholm


Sekreterare

Mikael Lindqvist
 

Ledamöter
Jan Lindgren
Ralph Lindberg
Urban Gregorsson

Suppleanter

Kenneth Johansson
Elena Gustafsson
Jonathan Pålsson

Valberedning

Vakant
Vakant

Föreningens revisorer

För PWC:                            Marcus Sandberg

Brf Snipans Ordinarie:        Sten Bergmark
Suppleant:                          Vakant