Överlåtelse av lägenhet

Avtal om överlåtelse (försäljning) av bostadsrättslägenhet ska göras på avsedd blankett.

Gången är följande:

  • Kontrakt i tre exemplar skrivs av säljare och köpare (blanketter finns att få hos mäklare, banker etc. Ett exemplar lämnas till styrelsen.
  • Säljaren lämnar samtidigt blankett, med ansökan om utträde ur och inträde i föreningen, till styrelsen med uppgifter om köparens adress och säljarens nya adress.
  • Styrelsen gör en kontroll av den presumtiva medlemmen.
  • Om ingenting är oklart lämnar styrelsen ett skriftligt godkännande till säljaren.
  • I samband med överlåtelse ska en enkel avflyttningsbesiktning av bostadsrätten göras. Detta utförs av någon i styrelsen. Köpare och säljare bestämmer ett datum och kontaktar respektive kontaktperson i styrelsen (vem detta är meddelas i godkännandet).
  • Överlåtelseavgift, för närvarande på 400:-, erläggs av köparen i samband med avflyttningsbesiktning. Denna avgift inkluderar även pantförskrivningsavgift. Beslut om överlåtelse ska tas på ett styrelsemöte. Handläggningstid för ett överlåtelseärende får därför beräknas till ungefär en månad.
  • Vid överlåtelse ska tre (3) lägenhetsnycklar, tre (3) parkeringstillstånd, två (2) garagenycklar (om du hyrt garage) lämnas till Jan samt två (2) taggar överlämnas till den nya lägenhetsinnehavaren.
  • Om nyckel/nycklar/taggar saknas vid överlåtande av lägenhet/garage ska låskolven bytas på överlåtarens bekostnad samt nya nycklar/taggar beställas.

Pantförskrivning

Vid överlåtelse måste säljarens pantförskrivning avnoteras innan köparens pantförskrivning kan noteras i föreningen. Pantförskrivningshandlingar ska skickas till Aspia genom bank eller mäklare.