Föreningens regler för andrahandsuthyrning

En bostadsrättslägenhet kan hyras ut i andrahand av bostadsrättsinnehavaren, dock längst i ett år, om inte särskilda skäl finns. Styrelsen ska lämna sitt samtycke innan uthyrning kan ske. Avsedda blanketter för andrahandsuthyrning finns att tillgå, dessa erhålls av styrelsen.

OBS! Ni kan förlora er nyttjanderätt av lägenheten om ni inte ansökt om andrahandsuthyrning hos styrelsen innan ni hyrt ut bostadsrätten.