Cykelförråd

Som medlem i vår förening har du möjlighet att förvara cyklar och sparkar i gårdarnas cykelförråd. Märk upp cyklar och sparkar med namn och adress. Omärkta cyklar och sparkar kan komma att rensas ut vid våra städdagar.
Nyckeln till utrymmet är den tagg som även används till kretsloppsrummen och kvartersgården.