Teknisk förvaltning

Vi har Förvaltning Castor AB som vår tekniska förvaltare. En felanmälan kan göras via ett formulär på deras hemsida här, https://www.castor.se/felanmalan/, eller via:

André Henningsson
060-64 47 10
andre.henningsson@castor.se

Instruktion vid felanmälan

 

• Vid felanmälan ska alltid Securitascentralens personal anteckna

felanmälarens namn, adress, telefon samt bostadens namn.

 

• Securitas larmcentral skall noggrant kontrollera felats art och kontrollera

om utryckning är nödvändig.

 

• Om utryckning erfordras ska åtgärd i första hand alltid ske av Securitas

personal.

 

Akuta problem som Securitas skall åtgärda är:

• Avloppsstopp

• Vattenläckage

• Brand

• krossat fönsterglas ( inbrottsrisk )

• El fel ( huvudsäkring etc. )

• Hisstopp, som personer fastnat i.

Utryckningsinstruktion

 

• Fastighetsjourtjänsten omfattar mottagning, förmedling och

utryckning på felanmälan från hyresgäst under tid fastighetsskötare

ej är i tjänst.

 

• Passningstider: måndag - fredag kl 16.00 - 07.00. lördag, söndag &

helgdag samt dag före helgdag dygnet runt.

 

• Utryckningar för åtgärd på fastighet debiteras separat vid varje

tillfälle enligt gällande prislista.

 

• Upplåsningar: Securitas skall kräva legitimation och kontrollera att

namnskyllt stämmer överens med bostadsrättsinnehavare /

hyresgäst.

 

• I den händelse hyresgästen ej kan legitimera sig skall kontakt tas

med bostadsrättsföreningen / kundens representant (vicevärd ). Om

namnskyllt på dörr och legitimation ej stämmer överens eller att

kontakt enligt ovan inte stämmer, skall Securitas ej öppna.

 

• Utryckning för upplåsning av utelåst hyresgäst utföres mot kontant

betalning f.n. 500 kr per tillfälle inkl. moms av hyresgästen, eller i

vissa undantagsfall mot faktura ställd till bostadsrättinnehavaren.


 

• Vid vatten läckage, avstängning av vatten, åtgärda avloppsstopp.

Kontroll av vad som har hänt. Kontakta VVS firma om så erfordras,

enligt ök med kund.

 

• El, byte av huvudsäkringar, återstart av motorskydd och motorer.

Vid större fel kontaktas el firma , enligt överenskommelse med kund

 

• Urtagning av tvätt från maskin som ej fungerar gäller i allmän

tvättstuga ( ej lägenheter). Gäller endast helger, helgdagar samt dag

före helgdag.

 

• Värme, återstart av pumpar och ventilationssystem samt kontroll av

ledningstemperatur. Kontakta VVS firma om så erfordras, enligt ök med kund