Kvartersgård

Kvartersgård
Mellan Norrgården och Sörgården finns föreningens gemensamma kvartersgård. I kvartersgården finns en gemensam tvättstuga, kvarterslokal, bastu, toalett samt förråd. Kvartersgården byggdes som skyddsrum och adekvat utrustning för att säkerställa ventilation finns.
I kvartersgårdens hall finns föreningens bokningstavla (QT system AB), förslagslåda och utrustning till utegym och boulebana.  
 
Förslagslåda
Det finns en brevlåda placerad direkt till vänster innanför entrén till kvartersgården. Däri kan ni gärna lägga motioner, förslag på förbättringar, upplysningar om att något behöver kompletteras och köpas in etc. Förslagslådan töms i samband med styrelsemöten som äger rum var tredje vecka med undantag för semesterperiod.
 
Anslagstavlor
Anslagstavlor avsedda för föreningens information till medlemmarna finns vid varje kretsloppsrum och på kvartersgården. Vill du sätta upp något eget används dessa anslagstavlor. Det är inte tillåtet någon annanstans.