Om husdjur

Människans bästa vänner är varmt välkomna till vår förening.

Att äga katt medför glädje men också ansvar

Katten måste få rätt skötsel och får inte bli en olägenhet för omgivningen.

Bygg- och miljökontoret får ofta in klagomål på katter som springer och uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor.

Enligt lagen om tillsyn över hund och katt, ska katter likväl som hundar hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. En katt som uträttar sina behov i en sandlåda utgör en olägenhet för barnens hälsa.

Ge din katt bästa omvårdnad och tänk bland annat på följande:

  • Låt inte dina katter springa lösa ute i tätbebyggda områden, risken är stor att de skadas eller på annat sätt far illa. Många tror att katten mår dåligt av att vara innekatt, att den inte får sin frihet för att trivas, men det stämmer inte. Katten är ett vanedjur och trivs lika bra inomhus så länge den får kärlek och omvårdnad.
  • Många människor tycker inte om katter, är allergiska mot katter och det måste respekteras.
  • Släpp inte ut din katt okastrerad, utan tillsyn eller utan vare sig öronmärkning eller halsband med ägarens uppgifter på. Okastrerade katter drar ofta iväg, hannar för att markera revir och honor för att para sig när de löper.
  • Åk inte på semester och lämna katten ute, utan tillsyn.

I bostadsområden och andra tätbebyggda områden ska man inte mata fåglar i direkt anslutning till huset.

Förutom att fåglarna smutsar ner så lockar överbliven mat till sig råttor och möss som gärna letar sig in eller smiter in i huset till skydd från kylan.

Fåglar kan sprida salmonellasmitta

Förutom att fåglar smutsar ner så kan de även sprida smitta genom sin avföring, salmonella hos småfåglar är inte ovanligt. Salmonella och andra sjukdomar som fåglar kan sprida finns där fåglarnas avföring finns, t.ex. på fönsterbleck, gräsmattor med mera. Barn som många gånger stoppar allt i munnen kan bli smittade.

Mata fåglarna utanför bostadsområdet och endast under vintermånaderna.

Om man bor i ett bostadsområde eller annat tätbebyggt område och vill hjälpa småfåglarna med att få mat så kan man gå utanför området till något strövområde och sätta upp en matningsplats.