Redskapsförråd

Det nybyggda förrådet vid sidan om kvartersgården är föreningens gemensamma förråd för trädgårdsredskap. För att komma in till förrådet används taggen.

Föreningen har krattor och räfsor, skottkärror, grepar, häcksaxar, sekatörer, högtryckstvätt, gersåg med tillhörande bord m.m.