Sophantering i kretsloppsrum

Föreningen har avtal med VAKIN vad gäller sopsorteringskärlen och Ragnsells när det gäller hämtning av desamma.

Idén är att det ska vara bekvämt för alla bostadsrättsägare att i närheten av hemmet kunna sortera restprodukterna som genereras i lägenheterna.

I kretsloppsrummen kastas matavfall, plast, wellpapp, tidningar, småbatterier, glas, metall, glödlampor, lysrör samt brännsopor. Kostnaden som föreningen betalar kan begränsas om vi sopsorterar väl. Föreningen betalar för brännsopor så dessa kärl vill vi lägga så lite material som möjligt i.  

Papperspåsar och påsbehållare för matavfall finns att hämta i kretsloppsrummen.   

I samband med vårstäddagar ställs en container ut på Södergårdens parkering. I den kan du slänga grovsopor som i vanliga fall inte får lämnas i kretsloppsrummen. I containern får vi dock inte kasta trädgårdsavfall, bilbatterier och bildäck, elartiklar, kemikalier och vitvaror. Kastas något av ovanstående debiteras föreningen extra för detta. I förlängningen kan detta medföra höjning av medlemsavgiften.

I samband med höststäddagar ställs containrar ut till båda gårdarna vilka fylls med trädgårdsavfall.
 

OBS

* Bil/Mc batterier får ej lämnas i soprummen, de skall lämnas hos återförsäljaren där det nya batteriet inhandlades.
 

Grovsopor ansvarar inte vi för utan hänvisar till Återvinningscentral.
 

Sörgårdens soprum