Inglasade uterum och balkonger

Föreningen har fattat beslut om att enbart godkänna skärmtak som är utformad så att man håller sig inom och under "balkongens ramar" utan att göra ingrepp på balkongkonstruktionen.
 

För skärmtak behöver man inget bygglov, men styrelsen vill att ni har grannens tillåtelse. För inglasning av uterum och balkong krävs det däremot bygglov eftersom fasaden förändras. Det bygglovet söker och bekostar medlemmen själv. OBS! Vid inglasning av uterum måste man kryssa i rutan för bygganmälan och kvalitetsansvarig. Man behöver också grannens intygande (tillåtelse) och det kan, om man har en 2: a mitt i längan, behövas 5 st intyg som ska skickas in till byggnadskontoret.
Till ansökan ska man bifoga ritningar. situationsplan och detaljritning.

Här får också medlemmen skriftligen intyga vem som är kvalitetsansvarig för bygget och oftast är det den sökande. I bygglovet finns också att man ska ha föreningens godkännande, och de handlingarna skickar kommunen till oss.


OBS!

Det ska förtydligas att föreningen inte tar på sig något ansvar för kvalitetsbrister på konstruktion av uterum eller inglasningen av balkong i framtiden. Föreningen tar heller inte på sig något ansvar för underhåll nu eller i framtiden. Det ansvaret ligger helt på medlemmen till bostadsrätten.