Medlem i SBC

Föreningen är medlem i SBC – Sveriges bostadsrättscentrum.
Som medlem i SBC har vår bostadsrättsförening tillgång till specialister inom bostadsrättens områden; juridik, ekonomi och teknik. Det är från SBC tidningen ”Din bostadsrätt” erhålls fyra gånger per år.

Vill du veta med om SBC, klicka in dig på deras hemsida här.