Vilken uppgift har vi?

Nytt från och med 2016 är att vi har slagit ihop festkommitén och Utegruppen

Vår uppgift är att hjälpa styrelsen att ta beslut, ge förslag, närvara vid olika besiktningar med vaktmästare.

Vår uppgift är också vara lyhörda för förslag på trevliga träffar för föreningens medlemmar. Planera inköp till gårdsstädningen, grillkvällar, surströmming, pubkvällar m.m.
 

Att vara engagerade i föreningens i uteplanering helt enkelt. Att vara kontaktpersoner om våra medlemmar har frågor om rabatter m.m.

Alla i föreningen har ett ansvar att det ser bra ut runt om kring sig och vill man ta ett större ansvar och sköta någon rabatt  så kan man kontakta utegruppen.

Inköp och kostnader kan föreningen stå för om inte planerna är för högt flygande.

Vi ingår i Utegruppen/Festkommitén 2016

Elias Johansson                Snipgr. 149   
Christoffer Nordholm         Snipgr.  129   
Angelika Westergård         Snipgr. 129   
Mats Lundström                  Snipgr. 9
Nils Lindgren                       Snipgr. 151
Solveij Strand Sohlberg    Snipgr.  63    
Susanne Zingmark           Snipgränd 49
Thomas Wikström

Vad planerar vi?

Under vintern vilar vi förstås, vårt första uppdrag brukar vara vid gårdsstädningen. Där planerar vi vad som ska göras och tar gärna emot förslag från er medlemmar.